Plan dnia w żłobku

 

7:00-8:30 Przyjście dzieci. Wspólne zabawy organizowane przez opiekunów. Zabawy swobodne według pomysłu dzieci.

8:30-9:00 Śniadanie

9:00 -9:30 Zajęcia edukacyjno-rozwojowe: muzyczne, plastyczne, sensoryczne, logopedyczne, manipulacyjne, ruchowe

9:30-10:00 Drugie śniadanie

10:00-11:30 Gry i zabawy. Spacer i zabawy na placu zabaw.

11:30-12:00 Obiad- II danie

12:00-14:00  Odpoczynek poobiedni, słuchanie kołysanek

14:00-14:30 Obiad –zupa

14:30-16:00 Zabawy swobodne, rozwijanie zainteresowań.

16:00-16:30 Podwieczorek

16:30-18:00 Zabawy wspólne, zabawy w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci do domu