Moomin Language School

Moomin Language School jest cyfrową usługą nauki języka angielskiego w której dzieci uczą się poprzez zabawę z pomocą aplikacji interaktywnej oraz uczestnictwa w zajęciach grupowych.

 

Program:

• Jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 3 lat

• Nie wymaga umiejętności czytania

• Trwa od 5 do 15 minut codziennie

• Zawiera cotygodniowe lekcje grupowe z zabawnymi i piosenkami

• Oparty jest na fińskiej edukacji wczesnoszkolnej

• To unikalna metoda oparta na wielu latach badań

• Zakres i tematyka jest specjalnie dopasowana do zainteresowań dzieci

 

Ważne dla Rodzica - informacje o programie - do pobrania! 

 

 

Jak to działa?

 Nasza fińska metoda uczenia się języka obcego oparta jest na wykorzystaniu immersji językowej, uczeniu się etapami, stałemu utrwalaniu materiału oraz korzystaniu z interaktywnych narzędzi edukacyjnych.

  


 

 

Czego uczymy?

 Dzieci aktywnie uczą się nowego języka w komunikacji i codziennym życiu: 

• Używają ok. 4000 słów

• Poznają w naturalny sposób struktury gramatyczne języka

• Są pozytywnie zachęcane do komunikacji

• Nabywają wiedzy o kulturze języka 

• Kreatywnie wykorzystują zdobyte umiejętności

 

Deklaracja uczestnictwa w Programie Moomin Language School - link do pobrania. 

  

 

 

 

KORZYŚCI Z PROGRAMU 

• Uczymy nowego języka poprzez zabawę

• Wspieramy dzieci w rozwoju wiedzy i zainteresowań 

• Budujemy solidną podstawę do nauki kolejnych języków

• Wspiera ogólny rozwój dziecka: umiejętności społeczne, poczucie własnej wartości i kreatywność

• Uczymy bezpiecznego korzystania z narzędzi interaktywnych

 

Inne informacje na: https://moominls.com/en/norlandia-paivakodit-playvation-ja-lenovo-yhteistyohon-puolassa/